Tag Archives: 高雄

[記錄] 2013高雄馬拉松 , 紀錄是 4:29

大會紀錄是 4:29

螢幕快照 2013 02 25 下午4 38 52

 

Continue reading [記錄] 2013高雄馬拉松 , 紀錄是 4:29

很累的 2011高雄馬拉松 = 5HR30MIN XD

Continue reading 很累的 2011高雄馬拉松 = 5HR30MIN XD